Wij gebruiken cookies om de website naar behoren te laten werken en te analyseren. Lees meer over ons Cookie en Privacybeleid.

Feyenoord City: zo gaat nieuw stuk Zuid er uitzien!

visual

De plannen voor Feyenoord City zijn klaar en hebben groen licht gekregen van het college van burgemeester en wethouders. Het masterplan behelst een ontwikkeling à la de Kop van Zuid op de linker Maasoever. Naast een nieuw stadion voor Feyenoord komen er onder meer 3500 woningen, een getijdenpark en een brug over het spoor naar Hillesluis. Aan Feyenoord City hangt een prijskaartje van 1 miljard euro, exclusief het stadion. De gemeenteraad zal binnenkort over het mega-project oordelen.

Grote aanjager is de toekomstige voetbaltempel van Feyenoord (investeringskosten 444 miljoen euro), waarvan onlangs het definitieve ontwerp het licht zag. In het kielzog daarvan is nu ook het omliggende gebied nu tot in detail uitgewerkt, waarbij een nu nog saai en rommeling stuk Zuid compleet tot leven wordt gewekt. Met veel groen, een hotel, een bioscoop, een verbinding (De Strip) tussen de huidige Kuip en het nieuwe stadion plus veel mogelijkheden voor sport en recreatie.

In het oog springt onder meer de – in aantal huizen verder opgekrikte – woningbouw, met terrasvormige complexen tussen de huidige Kuip en de Veranda, plus woontorens tot 150 meter bij het nieuwe stadion (nu parkeerplaats P5), bij de kop van de Laan op Zuid en aan de andere kant van het Varkenoordseviaduct, bij de moskee. In totaal betreft het 3500 woningen, variërend van sociale huur tot koop.

Met een ‘bouwplaats’ van bijna 600.000 vierkante meter is Feyenoord City een project dat zelfs in Rotterdam zijn weerga nauwelijks kent. De bouw zal ongeveer 10 jaar vergen, waarbij het nieuwe stadion al in 2024 klaar moet zijn. In het plan wordt zelfs al ruimte gereserveerd voor een mogelijke nieuwe oeverbinding, pal naast de Veranda over de Bertus Bulstraat. Zowel voor een brug als een tunnel is hier ruimte vrijgehouden.

Bewegen

Naast woningbouw wordt er ook fors ingezet op sport en bewegen. Door Feyenoord City moet het aantal Rotterdammers dat structureel sport met 15.000 toenemen, kunnen jaarlijks 200.000 mensen gebruik maken van sportfaciliteiten en kunnen alle honderd scholen op Zuid hier wekelijks vijf uur sporten en bewegen.

De verwachting is dat het stuk stad tussen de wijk Feijenoord en het Eiland van Brienenoord – gekscherend al eens ‘de Kont van Zuid’ genoemd – een banenmotor wordt: vijftienhonderd vooral jonge mensen moeten hier werk vinden. Daarnaast worden vijfhonderd stageplekken verwacht. Aan wandelaars, fietsers en ov-reizigers wordt ruim baan geboden: er komen duizenden stallingsplaatsen voor fietsen en vele tientallen parkeerplekken voor bussen, aan alle kanten van het stadion. Een volwaardig NS-station ligt ook in het verschiet.

Het nu nog stenige gebied, met veel grote plakken asfalt, zal bovendien flink vergroenen. Het Mallegatpark (‘Zonder afstandelijke kademuren’) moet een fleurig pareltje aan de noordwestkant van het gebied worden, terwijl de oever over honderden meters verandert in een getijdengebied. Het Eiland van Brienenoord wordt doorgetrokken tot voor het toekomstige stadion, met hier en daar een doorbraak waardoor er een binnenhaven ontstaat.

Wethouder Bas Kurvers (VVD, bouwen en wonen) toont zich opgetogen over Feyenoord City. ,,Met deze prachtige gebiedsontwikkeling kunnen we Rotterdam en Rotterdam-Zuid in het bijzonder een stevige impuls geven. Er ontstaan tal van nieuwe verbindingen. Tussen gebieden en tussen mensen.’’

Significant

Ook ‘huisarchitect’ David Gianotten van bureau OMA is in zijn nopjes: ,,Wij zijn ervan overtuigd dat Feyenoord City een significante impuls is voor Rotterdam-Zuid en heel Rotterdam, en dat de manier van totstandkoming een voorbeeld kan zijn voor andere binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland en daarbuiten.’’

Het masterplan Feyenoord City gaat nu naar de gemeenteraad - die akkoord gaat óf niet. Voordat tot uitvoering kan worden overgegaan, moet eerst het bestemmingsplan af zijn. Ook moet er nog een milieu-effectenrapportage komen. Het nieuwe stadion zelf is het opvallendste onderdeel dat nog van de grond moet komen. De financiering moet nog worden geregeld, de stad heeft nog twijfels over het ondernemingsplan en de vergunningen zijn nog niet rond.

Bron: AD Plan Feyenoord City klaar: zo gaat nieuw stuk Zuid er uitzien

Rotterdam